Septemberku

Karya:Jihan Ragil Armeydita September sekarang penuh kelabu Banyak Titian yang hanya berujung sendu Semua rasa […]